Corona en de ledencontributie

De KNVB geeft aan dat het gezamenlijk standpunt vanuit de sport is dat we de kosten, die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Het advies is dan ook de contributie gewoon te innen. Juridisch gezien mag de inning van contributie ook gewoon doorlopen, ongeacht of een vereniging open is of activiteiten organiseert. We vertrouwen op jullie begrip voor dit standpunt.

Bestuur v.v. DKB’44