Jacko Boertien

Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van DKB-lid, en bestuurslid van de Supportersvereniging, Jacko Boertien.