Ledenvergadering SupVer

Aanstaande maandag 11 februari 2019 wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de Supportersvereniging van DKB gehouden. De vergadering begint om 20:00 uur in de kantine van DKB.

Agenda van de ledenvergadering:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ledenvergadering
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Verslag kascontrole
 6. Benoeming nieuwe kascontrole
 7. (Her-) verkiezing bestuursleden (kandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden aangemeld)
 8. Pauze
 9. Vaststellen van de contributie
 10. Bestuur mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting