Trainingen DKB in Corona tijdperk

De trainingen voor de jeugd zijn deze week weer gestart. Hierbij houden we ons aan een protocol van de gemeente en NOC/NSF, dat hieronder wordt weergegeven. Onderaan op deze pagina staat een voolopig schema van de trainingen, en wat aanvullende links.

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen
trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te
faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van
sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee
te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.
Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en
hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte
voor lokaal maatwerk te bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen
van het RIVM. De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van
sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen. De
gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk)
overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.
Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de
sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de
sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud
moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in
handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet
optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er
veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op nocnsf.nl/sportprotocol
vind je altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

DKB’44 Aanvullingen op het protocol:

 • De coördinator als aanspreekpunt is dhr. Peter Moddejonge, bestuurslid.
 • Per training is één van de trainers corona-verantwoordelijk. Hij is herkenbaar aanwezig door
  het dragen van een hesje.
 • Bij het ballenhok zal een handdesinfectiemiddel beschikbaar zijn.
 • Tussen elke training zal een tijdsverschil zijn van 15 min., zodat spelers/trainers elkaar niet
  zullen kruisen. Hiervoor wordt een aangepast trainingsschema gemaakt en gecommuniceerd.
 • Scholen en de plaatselijke gymnastiekvereniging willen ook graag gebruik maken van het
  sportveld. Zodra bekend is wanneer een ieder hiervan gebruik kan maken, zullen we een
  tijdschema maken.
 • Op de woensdagmiddag kunnen niet-leden gebruik maken van het sportveld. Een bestuurslid
  zal dan aanwezig zijn voor begeleiding
Posters-sporters

Schema-opstart-training-Corona

Overige links:
Informatie voor trainers en begeleiders

Informatie voor ouders en verzorgers

NOC/NSF Sportprotocol