Uitslag van de DKB postcode loterij

Tijdens de feestweek van DKB heeft de trekking van de Postcode loterij plaats gevonden.

De uitslag is:
1. Jan Groen
2. Nathan Bosman
3. Marcel Akgun

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.