Vrijdagavond 27 december: grote kaartavond

Vrijdagavond, 27 december, is er weer de jaarlijkse grote kaartavond in de kantine van DKB. Uiteraard zijn er weer een aantal leuke (vlees-)prijzen te winnen. Neem familie, vrienden, buren mee voor een gezellige avond Klaverjassen

Inleg: 5 euro, aanvang 20:00 uur, kantine DKB

Opgave kan bij:
Aaldert Kroesen
Telefoon: 06 13775863 of email: aaldert.kroesen@planet.nl