Vereniging – Algemeen

Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken met elkaar ten aanzien van gedrag. Door met elkaar in gesprek te gaan over gedrag, creëer je een omgeving waarin mensen rekening houden met elkaar en elkaar durven aan te spreken.

We weten allemaal dat het er op de voetbalvelden niet altijd zachtzinnig aan toe gaat. Zowel op fysiek als op verbaal niveau valt er met elkaar nog veel te verbeteren.

Laten we met elkaar deze regels hanteren en vooral ook handhaven, dan zijn wij als bestuur van DKB overtuigd dat we daarmee een bijdrage leveren aan de omgang met elkaar.

Download hier de gedragregels DKB

DKB hanteert een vrijwilligersbeleid. Deze is hieronder te zien en te downloaden: