Vertrouwens contactpersoon KNVB

Binnen de KNVB fungeren vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten en kunnen zij mensen doorverwijzen naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties. Bij de KNVB werken zes opgeleide vertrouwenscontactpersonen waar verenigingen die te maken krijgen met seksuele intimidatie binnen de vereniging terecht kunnen. Hieronder de link:

Vertrouwens contactpersoon KNVB