Vereniging – Contributie

Contributie-per-kwartaal-2022

Spelende leden die een functie hebben binnen de vereniging (leider, bestuurslid) betalen de helft van de voor hen geldende contributie. Niet-spelende leden die een functie hebben binnen de vereniging (leider, bestuurslid) betalen geen contributie.

Ieder 4e, 5e enz. gezinslid betaalt de helft van de voor hem/haar geldende contributie.

De contributie wordt 4x per jaar geïncasseerd.

Omstreeks: 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november.
Voor alle leden geldt dat wanneer het lidmaatschap in de loop van een seizoen wordt opgezegd, de contributie van het hele seizoen verschuldigd blijft.

IBAN v.v. D.K.B.44: NL 79 RABO 0333757688