Vereniging – Contributie

Naast de contributie wordt er voor elke voetballend lid 12,00 euro per jaar in rekening gebracht (elk kwartaal 3,00 euro ), voor de aanschaf van shirts, broekjes en sokken (dit geld wordt gereserveerd voor de mogelijkheid dat er geen sponsor kan worden gevonden voor een team).

Tevens wordt per spelend lid 15,00 euro per jaar in rekening gebracht voor het lotenboekje( 3,75 euro per kwartaal). De opbrengst van het boekje is dan voor het lid zelf.

Spelende leden die een functie hebben binnen de vereniging (leider, bestuurslid) betalen de helft van de voor hen geldende contributie. Niet-spelende leden die een functie hebben binnen de vereniging (leider, bestuurslid) betalen geen contributie.

Ieder 4e, 5e enz. gezinslid betaalt de helft van de voor hem/haar geldende contributie.

De contributie wordt 4x per jaar geïncasseerd.

Omstreeks: 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november.
Voor alle leden geldt dat wanneer het lidmaatschap in de loop van een seizoen wordt opgezegd, de contributie van het hele seizoen verschuldigd blijft.

IBAN v.v. D.K.B.44: NL 79 RABO 0333757688